Nejlepší stavba roku 2016

Centrum Dolní Břežany získalo v roce 2010 cenu Státního fondu rozvoje bydlení za nejlepší stavbu určenou k bydlení. Cena byla udělena za architektonicky zdařilý projekt účelného skloubení bydlení s ostatními funkcemi městského organizmu, který je citelně zasazený do okolní zástavby.